Giỏ hàng
385/34 Hải phòng hay 383/36 Hải Phòng?
Có vài khách hàng khi tìm địa chỉ Cửa hàng Thế giới đồ Cũ Đà nẵng thì ra địa chỉ 385/34 Hải Phòng và 383/36 Hải Phòng. Vậy địa chỉ nào chính xác? Câu trả lời là cả hai đều đúng.Do trước đây kiệt đánh số 385. Sau này đã chỉnh sửa thành 383. Do vậy địa chỉ Thế giới đồ cũ Đà nẵng là 383/36 Hải Phòng...
Tìm hiểu thêm

Từ khóa

Facebook Youtube Zalo Top